Medical Intertrade d.o.o. Virbac zastopnik za Slovenijo

Izjava o omejitvi odgovornosti

Upravljavec te spletne strani je:

Medical Intertrade d.o.o.
Brodišče 12
1236 Trzin
Slovenija

Te spletne strani dajejo splošne informacije o podjetju Virbac Francija, njegovih izdelkih in storitvah.

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani podjetja Virbac pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Medical Intertrade upravlja, nadzoruje in posodablja to spletno stran. Medical Intertrade ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletni strani, prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v Sloveniji v vseh oblikah, pakiranjih in pod enakimi pogoji.

Vse informacije in podatki na Virbac spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja.

Nobena informacija o podjetju, njenih izdelkih in storitvah na spletnih straneh podjetja ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu. Informacije o izdelkih in/ali aktivnih učinkovinah, navedene na spletnih straneh podjetja, predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je to izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti

Čeprav je Medical Intertrade urejal in bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti Medical Intertrade, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Namen informacij o izdelkih na Virbac spletnih straneh v nobenem primeru ni dati strokovnega veterinarskega nasveta ali navodila za zdravljenje bolezni z Virbac izdelki. Pred uporabo izdelka se mora lastnik posvetovati z veterinarjem.

Možno je, da se katerikoli uporabnik Virbac spletnih strani odzove z različnimi informacijami. Virbac v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar Medical Intertrade ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na Virbac spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja Krke prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so Virbacove registrirane blagovne znamke oz. ima Virbac pravico do njihove uporabe.