Medical Intertrade d.o.o. Virbac zastopnik za Slovenijo

Nasveti

Rezultati 0 (0 Ocene)

Kako se znebite bolh iz vašega doma?

Okolje: ne pozabite nanj med odstranjevanjem bolh

Sovražnik številka 1 naših ljubljenčkov so zunanji zajedalci. Odrasle bolhe živijo na ljubljenčkih, razvojne oblike pa v neposredni okolici, kar pomeni, da se del razvojnega kroga odvija na živali, del pa v okolju. To je pomembno, da boste lahko uspešno izvedli dezinsekcijo in preprečili ponovno infestacijo.

Študije kažejo, da do infestacije redko pride preko druge živali. Večina infestacij se zgodi zaradi kontaminiranega okolja.

Neprekinjeno zdravljenje vašega ljubljenčka, ki lahko traja več mesecev, ne bo preprečilo ponovne infestacije, v kolikor bo okolje močno kontaminirano z bolhami.

Okoli 50 jajčec na dan

Kontaminacijo okolja pojasni razvojni krog bolhe.

Odrasle bolhe živijo v kožuhu in se izredno hitro hranijo. Samice izležejo okoli 50 jajčec v 24 do 36 urah. Jajčeca popadajo na tla, kjer živali spijo. Jajčeca se v samici razvijejo v 1.5 do 10. dnevih, odvisno od zunanje temperature.

Iz teh jajčec se razvijejo ličinke, ki se prehranjujejo z iztrebki odrasle bolhe. Ličinka se 3 krat levi, nato se zabubi in iz bube se razvije odrasla bolha.

Dolžina razvojnega kroga je odvisna od klimatskih razmer. Najbolj ugodni pogoji za razvojni krog bolhe so, ko je temperatura med 20° in 30°C in relativna vlaga 70 do 85 %.

V obliki bube lahko bolha preživi do 6 mesecev in se razvije v odraslo bolho, ko so za to ugodni pogoji.

Kemični in mehanični ukrepi

Da se izognete možnosti infestacije iz okolja, je pomembno, da sočasno zdravite vašega ljubljenčka in izvedete dezinsekcijo okolja.

Za ta namen obstajajo specifični proizvodi. Nekateri proizvodi za uporabo pri živalih delujejo proti razvojnim oblikam bolh in tako pomagajo zmanjševati tudi infestacijo okolja.

Pri zmanjševanju infestacije okolja so učinkoviti tudi mehanski ukrepi, kot je redno sesanje površin.

Zapomnite si

Razvojni krog bolhe se odvija tako na vašem ljubljenčku kot tudi v okolju. V notranjih prostorih traja razvojni krog približno 1 mesec in se večinoma odvija v okolju in ne na živali.